Update: Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo naar 2021
Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo verplaatst naar 2021
 
For English please see below

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Jaarbeurs moeten besluiten de IT-vakbeurs Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo te verplaatsen naar november 2021.

Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo, die zou plaatsvinden op 28 en 29 oktober 2020, is al meer dan 15 jaar de grootste ontmoetingsplaats voor IT-managers- en professionals in Nederland. De vakbeurs verbindt de producten, diensten en innovaties van vandaag met elkaar, met als uitgangspunt praktische en toekomstgerichte oplossingen.

Jaarbeurs is voorbereid om een corona-proof vakbeurs te organiseren die aan de veiligheidsmaatregelen voldoet. Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo biedt al jaren een succesvol en kwalitatief platform binnen de IT-markt voor kennisuitwisseling, netwerken en zakelijke transacties. Om een kwalitatieve beurs te bieden is er voor zowel Jaarbeurs als haar exposanten voldoende voorbereidingstijd nodig en juist dit kan door de onzekerheid niet worden gegarandeerd. Jaarbeurs heeft dus vandaag doen besluiten de IT-vakbeurs Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo te verplaatsen naar volgend jaar.

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in 2021 weer een succesvolle editie kunnen neerzetten, waarbij we de kwaliteit bieden die onze partners en bezoekers van ons gewend zijn”, zegt Bram van den Braak, Brand Manager bij Jaarbeurs.

Jaarbeurs spitst zich nu volop toe op de voorbereidingen van de nieuwe editie van Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo, die zal plaatsvinden op 3 en 4 november 2021 in Jaarbeurs.


Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo rescheduled to 2021
 

In line with the current developments surrounding the coronavirus, Jaarbeurs has decided to reschedule the IT trade fair Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo to November 2021.

Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo, which was originally planned to take place on the 28th and 29th of October 2020, has been the largest meeting place for IT managers and professionals in the Netherlands for more than 15 years. The trade fair connects the products, services and innovations of today, all based on practical and future-oriented solutions.

Jaarbeurs is ready to organize a corona-proof trade fair that meets all the safety regulations determined by the Dutch government. Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo has been a successful and high-quality platform within the IT market for exchanging knowledge, networking and business transactions for years. In order to organize a qualitative event, sufficient preparation time is required for both Jaarbeurs and its exhibitors but due to the current uncertainty this cannot be guaranteed. Jaarbeurs has thus decided today to reschedule the IT trade fair Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo to next year.

“We are confident that we can organise another successful edition in 2021, offering the quality that our partners and visitors are accustomed to,” says Bram van den Braak, Brand Manager at Jaarbeurs.

Jaarbeurs will be focusing on the preparations for the new editions of Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo, which will take place on the 3rd and 4th of November 2021 at Jaarbeurs.
Hoofdmediapartner

Computable

Mediapartners