Seminar
wo 31 oktober | 15:30 - 16:00
Theater 06 Cyber Security

Van security awareness naar aantoonbare gedragsverandering. De kloof tussen weten en doen.

Gelukkig krijgt de menselijke factor in informatiebeveiliging steeds meer aandacht.

Veel security offices worstelen met de vraag hoe ze een succesvol awareness en trainingsproces kunnen opzetten: een programma wat de noodzakelijke kennis overbrengt, de juiste vaardigheden leert, een positieve houding ten op zichte van informatiebeveiliging ontwikkelt en het gewenste gedrag laat vertonen en borgt. Wat neem je mee na deze presentatie?
* Waarom zijn medewerkers zich steeds meer bewust van het beleid en de richtlijnen, maar handelen er niet naar?
* Waarom werkt een Fear Uncertainty and Doubt aanpak niet?
* Wat zijn psychologische principes die werknemers motiveren?
* Hoe stellen we medewerkers weer centraal stellen en kunnen we ze beter ondersteunen?
* Hoe dichten we de kloof tussen weten en doen?
Cyber Security
Spreker
Wilbert Pijnenburg
Wilbert Pijnenburg
Commercial Director, BeOne Development
Wilbert Pijnenburg houdt zich sinds 1996 bezig met informatiebeveiliging maar richtte zich in 2007 volledig op de menselijke factor in informatiebeveiliging. In de afgelopen 10 jaar heeft hij een ongekend aantal bewustwordings- en trainingsprogramma's opgezet en uitgevoerd voor organisaties in binnen- en buitenland. Typerend voor al deze organisaties zijn de hoge eisen die aan informatiebeveiliging en privacy worden gesteld.
Hoofdmediapartner

Computable

Mediapartners