Nieuws
02 juli 2019

Rijk draait Microsoft de AVG-duimschroeven aan

De rijksoverheid heeft aanvullende afspraken gemaakt met Microsoft over het in lijn brengen van zijn software met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij voert het Rijk jaarlijkse audits uit om te bepalen of het softwareconcern voorgestelde verbeteringen wel heeft doorgevoerd.

Eind vorig jaar was er al overeenstemming bereikt over de aanpassingen die de Microsoft-software AVG-bestendig moest maken. Aanleiding was een dataprivacy-onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) naar de software. Daaruit kwam naar voren dat via de producten Windows 10 Enterprise en Microsoft Office informatie van en over de gebruiker (diagnostische gegevens) verzameld en opgeslagen werd in een database in de VS op een manier die hoge risico’s meebrengt voor de privacy van die gebruiker.

Als gevolg van deze scan moest Microsoft zijn producten dusdanig wijzigen dat het gebruik ervan door de Nederlandse overheid in lijn is met de AVG en ander vigerende wet- en regelgeving. De meest urgente wijzigingen, zoals een instellingsmogelijkheid voor beheerders om de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en een mogelijkheid de verzamelde gegevens te verifiëren, heeft Microsoft inmiddels conform het verbeterplan aangebracht.

Het bedrijf heeft eind april een nieuwe versie van de software aangeboden ter verificatie. Het zogenaamde Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Microsoft) van J&V heeft deze nieuwe versie van de software getest en in orde bevonden. Zowel in het product Office Proplus als ook Windows 10 Enterprise heeft Microsoft wereldwijd de beloofde verbeteringen doorgevoerd.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures
Hoofdmediapartner

Computable

Mediapartners