Nieuws
05 juni 2018

Data: het nieuwe goud en de toekomst is federatief

Om echt te kunnen profiteren van de enorme groei aan data in wetenschap en bedrijfsleven, moeten data gedeeld kunnen worden. De oplossing is federatief werken, waarbij kennisinstellingen hun onderzoeksdata, it-technologie en expertise bundelen. Op die manier kunnen wij als klein land tegenwicht bieden aan de monopolisering van big data door it-reuzen als Google.

We leven in een tijdperk waarin het volume van data exponentieel groeit en waar rekenkracht en opslagcapaciteit geen beperkingen lijken te vormen. Dit is zowel zichtbaar op data-intensieve wetenschapsterreinen zoals de astronomie, waar men werkt aan de overgang van Petabyte-systemen naar Exabytes, als in wetenschappen zoals psychologie of economie waar datasets inmiddels meerdere terabytes behelzen. De snelle ontwikkeling van dataverwerking en -analyse leidt voortdurend tot nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Maar grote wetenschappelijke ontdekkingen en disruptieve businessinnovaties gebaseerd op grootschalige data moeten nog komen. Hiervoor zijn niet alleen veel data nodig, maar ook data gecombineerd uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld medische gegevens, economische data en klimaatgegevens. Het combineren van gegevens uit meerdere bronnen vereist forse bewerkingen van de afzonderlijke datasets zodat deze op elkaar aansluiten.

Gestimuleerd door de Europese Commissie lopen er verschillende data science initiatieven om data veilig, betrouwbaar en toegankelijk te maken zodat delen mogelijk wordt. Het leidende principe hierbij is fair: findable, accessible, interoperable en reusable. Universiteiten en wetenschappelijke instellingen hebben het initiatief genomen om data fair te maken. Daarnaast vraagt het delen van data ook een aanpassing van de data-infrastructuur: gebruikers moeten toegang hebben tot it-systemen van meerdere instellingen. Sommige projecten eisen zoveel capaciteit dat één centrum niet volstaat en een onderzoeker meerdere datacentra tegelijk nodig heeft. De oplossing voor beide vraagstukken is federatief werken.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

ICT vacatures
Hoofdmediapartner

Computable

Mediapartners